betoniarnia

Zajmujemy się produkcją, transportem oraz pompowaniem betonu towarowego.

Posiadamy nowoczesny, komputerowo sterowany węzeł betoniarski.

W naszej ofercie znajduje się:

Beton klasy od C 8/10 do C 35/40
Beton z mikrozbrojeniem
Beton mrozoodporny
Zaprawy cementowo-piaskowe
Zaprawy posadzkowe 80 i 100

Oferujemy beton w najlepszych cenach.

Do każdego zakupionego betonu wystawiamy deklarację zgodności.

Produkujemy i dostarczamy na budowę betony towarowe o klasach wytrzymałości i o parametrach określonych w normie PN-EN 206-1;2003 tj.;

C8/10 ( B-10 )
C12/15 ( B-15 )
C16/20 ( B-20 )
C20/25 ( B-25 )
C25/30 ( B-30 )
C30/37 ( B-35 )

oraz inne betony na zamówienie:

beton posadzkowy ze zbrojeniem rozproszonym
beton projektowany
beton recepturowy.


Ponadto oferujemy zaprawy cementowe M-7,5 do M-20 oraz pisaki stabilizowane
o zawartości cementu 50,100,150,200 i więcej kg/m3. Stosujemy cementy Grupy DYCKERHOFF S.A. oraz dodatki do betonu firmy REMEDIUM.

Transportujemy betonowozami o pojemności 3 ,7 i 9 m3. Pompujemy własnymi pompami Cifa i Sermac 28m . Nad jakością produkcji czuwa wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) oraz laboratorium badań wytrzymałościowych.

W ramach działalności firmy świadczymy usługi zarówno na rzecz dużych jak i małych firm budowlanych oraz osób prywatnych. Dzięki ciągłemu rozwojowi i powiększaniu zakresu świadczonych usług, możemy odnotować obecność firmy na terenie Bieszczad.


Ponadto oferujemy usługi dodatkowe:

transport betonu na miejsce budowy ,
podawanie betonu na duże wysokości.


Nasza wytwórnia posiada komputerowy system sterowania produkcja. Dozowanie wszystkich składników jest dokonywane automatycznie. Odpowiedni skład okruchowy, plastyfikatory najlepszych firm oraz precyzja dozowania, zapewniają najwyższą jakość produkowanej mieszanki betonowej.


Gwarancja jakości:

Gwarantujemy Państwu stałą, wysoką jakość naszych wyrobów, odpowiadającą i zapewnioną przez:

zgodność z PN-EN 206-1:2003
kontrolę jakości prowadzoną przez wyspecjalizowane laboratorium działające na zlecenie naszej firmy


Proponujemy Państwu następujące domieszki do betonów:

plastyfikatory
superplastyfikatory
napowietrzacze
opóźniacze
przyspieszacze


Dodatki do betonu:

Stosowane przez nas dodatki do betonów są częściami składowymi naszych receptur i gwarantują żądane właściwości betonu.


Badanie betonu:

Nasze produkty wytwarzane są zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Każdy ładunek (betonomieszarka) zaopatrzona jest w deklarację zgodności z normą . Na życzenie zamawiającego dostarczamy świadectwo jakości z określeniem klasy betonu i ewentualnie dodatkowych wartości. Badanie naszych produktów odbywa się w Laboratorium. W trakcie produkcji odbywa się kontrola wytwarzania betonu jest to efekt wprowadzonej i działającej Zakładowej Kontroli Produkcji.

 
Czas rozładunku:

Prosimy o rozładunek naszych betonowozów natychmiast po przyjeździe na budowę. Nasze ceny przewidują rozładunek w czasie 5min./m3. W przypadku postoju ponad określony czas jesteśmy zmuszeni doliczać opłaty postojowe. Nie doliczamy dodatkowych opłat za dostawy poza normalnym czasem pracy, tj. poza 6.00-16.00 oraz w soboty.


Składanie zamówień:

Zamówienia prosimy składać dwa dni przed terminem betonowania; zapewnia to terminową i nieprzerwaną realizację zamówienia.


Zmiana zamówień:

Zmiany terminów betonowania prosimy podawać z wyprzedzeniem 24 godz. przed ustalonym terminem dostawy. W przypadku, gdy odwołanie następuje w momencie załadunku naszych samochodów, bądź gdy samochody są w drodze na budowę, jesteśmy zmuszeni powstałymi kosztami obciążyć zamawiającego.


Gwarancja:

Dostarczany przez naszą firmę beton posiada gwarancję zgodnie z ogólnymi warunkami dostawy. Nasi kierowcy nie są uprawnieni do dodawania wody do betonu. W przypadku dodania wody, bądź środków chemicznych przez zamawiającego, powyższy beton traci naszą gwarancję. Nie obejmujemy gwarancjąelementów betonowanych równocześnie przez innych dostawców. Mieszankę betonową która po stwardnieniu staje się betonem, otrzymuje się przez zmieszanie spoiwa, wody, kruszywa drobnego i kruszywa grubego. Beton jest, zatem sztucznym kamieniem otrzymywanym przez trwałe powiązanie ziaren kruszywa spoiwem.

Konsystencja mieszanki betonowej zależy głównie od ilości zaczynu cementowego w mieszance oraz od stosunku ilości wody do cementu (W/C). Konsystencja jest tym rzadsza, im większa jest ilość zaczynu, a przy określonej stałej ilości cementu - im większa jest ilość wody w jednostce objętości mieszanki betonowej. Rodzaj konsystencji mieszanki betonowej określa się metodami laboratoryjnymi.


Klasy wytrzymałości wg PN-EN 206-1:2003

Podstawę klasyfikacji stanowi wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie określana w 28 dniu dojrzewania na próbkach sześciennych o wymiarach 150 x150x 150 mm