usługi

Nasz firma zajmuje się robotami ogólnobudowlanymi dla klientów indywidualnych i instytucji. Realizujemy budowy od fundamentów po dach w tym roboty wykończeniowe, remontowe.

Specjalizujemy się również brukarstwem. Wykonujemy prace na prywatnych posesjach jak i również zajmujemy się robotami drogowymi – chodniki, podjazdy, parkingi.

Świadczymy usługi koparką JCB:

  * niwelowanie, plantowanie terenu
  * wykopy pod fundamenty
  * korytowanie pod kostkę, drogi.
  * kopanie oraz odnawianie rowów melioracyjnych