BETONIARKA STEYR 32S32 6x6

DO TRANSPORTU I POMPOWANIA BETONU » BETONIARKA STEYR 32S32 6x6

  • BETONIARKA STEYR 32S32 6x6
    BETONIARKA STEYR 32S32 6x6

BETONIARKA STEYR 32S32 6x6


Pojemność gruszki 7 m3