Tradycje P.P.H.U. "DARJAN" z siedzibą w Hoczwi sięgają roku 1986 r. gdzie wówczas działała w branży usługowej jako "TRANS-LAS-BUD" w Średniej Wsi oferując szeroki zakres usług leśnych i ogólnobudowlanych.
 

W wyniku reorganizacji w latach 1997, 2000 oraz 2003 firma poszerzyła swoją ofertę o produkcję i hurtową sprzedaż materiałów budowlanych oraz instalacyjnych firmując swoje wyroby kolejno Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "DARJAN" Sp. j. Materiały Budowlane - Betoniarnia Zofia, Jan Giefert 38-604 Hoczew.


W swojej kompleksowej ofercie oprócz wykonawstwa ogólnobudowlanego firma proponuje fachowe doradztwo techniczne, pomoc w zakresie przygotowania do realizacji inwestycji, obmiary i kosztorysowanie wszelkich inwestycji budowlanych.

 

Gwarancją wysokiej jakości robót ogólnobudowlanych wykonywanych przez firmę jest wysoko kwalifikowana kadra pracowników oraz posiadany specjalistyczny sprzęt do robót ziemnych i budowlanych.

 

Roboty budowlane firma wykonuje z materiałów własnych co ma swoje przełożenie na konkurencyjność cen wobec pozostałych przedsiębiorstw z branży.Zadowolenie naszych klientów jest naszym sukcesem, a fachowa i sprawna obsługa jest miarą naszego profesjonalizmu co poświadcza długa lista referencyjna.


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. 


 

 

"Rozbudowa istniejącego węzła betoniarskiego firmy DARJAN z Hoczwi poprzez pozyskanie innowacyjnej technologii systemu podgrzewania kruszywa i wody w warunkach zimowych"

 

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013".


W dniu 10 marca 2015 roku została podpisana umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Podkarpackiego,
- Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 a firmą „DARJAN” Materiały Budowlane,
Betoniarnia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 38-604 Hoczew 143. 


Całkowity koszt realizacji projektu projektu:  984 049,20  PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  327 267,00 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 57 753,00 PLN


Głównym celem projektu, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

Oś priorytetowa 1:

Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,

Działanie:

1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości,  

Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
jest doposażenie innowacyjnej w skali kraju wytwórni betonu BT-1000M o:


-system grzewczy do węzła betoniarskiego
-silos cementu 84 t. z kompletnym wyposażeniem ( 2 szt. )
-pustaczarkę - Hydrauliczna Krocząca MINI-MAX
-wózek widłowy o udźwigu 2500 kg
-obudowa węzła betoniarskiego
 

 

„Nowa Bieszczadzka innowacja firmy DARJAN z Hoczwi – nowoczesna wytwórnia betonu oraz stacja recyklingu”

 

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013".


W dniu 25 września 2012 roku została podpisana umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim

w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podkarpackiego, - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, a firmą „DARJAN” Materiały Budowlane, Betoniarnia spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością 38-604 Hoczew 143.


Całkowity koszt realizacji projektu 1 657 980,00 PLN


Głównym celem projektu, który jest realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


Oś priorytetowa 1: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości.

Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne jest wybudowanie nowoczesnej wytwórni betonu oraz stacji recyklingu”

 

 


 

 

DOTACJE NA INNOWACJE

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

W ramach działania:

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

 

 

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

 

Informacja o projekcie

 

Nazwa beneficjenta:
DARJAN Sp. z o.o.

 

Tytuł projektu:

 


"Platforma B2B do współpracy z partnerami – rozwojem firmy poprzez
automatyzację wymiany informacji między partnerami biznesowymi"

 

 

Wartość projektu: 277 840,00
Udział Unii Europejskiej: 188 323,00
Okres realizacji: 01.12.2012 - 30.04.2014

 

zobacz szczegóły projektu >>